top of page
mp_edited.jpg

SOS Animal

ČESKÝ KRUMLOV

Kdo jsme: Welcome

O NÁS:

Jsme občanské sdružení, které se snaží pomáhat týraným a opuštěným pejskům a kočičkám.

20201112_193850.jpg
Kdo jsme: About
20201215_153718.jpg

NÁŠ PŘÍBĚH

Kdo jsme: Our Work

SPOLEK BYL ZALOŽEN V LÉTĚ ROKU 2009

Tehdy Erika Smolíková po dlouhodobém úsilí v oblasti zachraňování zvířat pochopila, že jako jednotlivec není schopná pomoci pejskům a kočičkám v nesnázích tak, jak by chtěla. Proto požádala svou kamarádku Elišku Bílkovou o pomoc, protože věděla, že tyto věci vnímá stejně. Společně založily neziskovou organizaci SOS Animal Český Krumlov. V bance zřídily transparentní účet a nechaly vytisknout letáčky s informacemi o svých plánech a záměrech. Byly plné nadšení a elánu. Snažily se svět změnit k lepšímu, alespoň ten okolo nich.

Jejich jedinou možností, jak tyto situace řešit, bylo umístění zachráněných pejsků nebo kočiček do Českokrumlovského útulku. To znamenalo velký finanční tlak. Spolek hradil pobyt a veterinární péči po celou dobu pobytu zvířátka v útulku. 


 A tak z věčné finanční nouze vznikla myšlenka dobročinných vánočních bazárků. Přátelé a lidé s dobrým srdcem velmi ochotně věci darovali a pomáhali s jeho organizací. Přicházeli si něco koupit, posedět a popovídat, nasát vánoční atmosféru a přidat nám třeba i korunky do kasičky. Založila se krásná a potřebná tradice bazárků, kterých proběhlo šest. 


V počátku trvání se ke spolku přidala Libuška Kabelová, která je velkou oporou dodnes. 


Spolek pár let přispíval svými články do českokrumlovského měsíčníku Ozvěny. Témata se týkala ochrany pejsků a kočiček, jak včasná informace může být zásadní pro jejich záchranu. O důležitosti kastrací, o aktuálních případech spolku, především pejsků týraných, osiřelých, nebo opuštěných.V roce 2015 se ke spolku přidaly sestry Věra Wejmelková a Miroslava Pešková. Mirka s Erikou začaly spolupracovat ještě dříve, kdy postupně řešily záchranu pěti pejsků z nevhodných podmínek. Pejskové byli umístěni v útulku. V jedné obci na Kaplicku spolek finančně přispěl na kastrace toulavým kočičkám, kde starosta a zastupitelé odmítli pomoci. Od roku 2015 provozujeme malý kočičí depozit v Pohorské Vsi, kde se o kočičky s láskou stará Mirka a Věrka s přítelem Petrem. Tento rok 2020 se ke spolku ještě přidala bojovnice Irena Kotková ze Srnína, která ve svém domě depozituje kočičky. Naše práce je i šíření osvěty mezi lidmi o důležitosti kastrací. Říkáme jim, že na to nejsou sami a mohou se obrátit na organizace Feliti, Destiny Pet, KasPro, které hradí kastrace toulavým kočičkám i těm, které se k lidem přitoulaly. Bojujeme za toulavé pejsky a kočičky. Připomínáme radnicím, že mají ctít zákon, který jim ukládá, že se o nalezené zvíře musí postarat. Radnice zapomínají, že zastupují nejen ty nezodpovědné zmetky, ale i ty empatické, soucitné občany. kteří za ně mnohdy suplují jejich  zákonnou povinnost.


Kastrujeme toulavé kočičky, hradíme jejich veterinární ošetření. Hradíme pobyt zachráněných pejsků v útulku. Letos jsme 4 měsíce doma depozitovali jezevčíka Rexika, než našel milující domov. 


Sociálně slabým občanům pomáháme s jejich mazlíčky, třeba s odvozem na veterinu, s uhrazením drobných veterinárních zákroků. Pokud máme nadbytek krmení, podělíme se. 

Pracovali jsme a pracujeme na ryze dobrovolné, neziskové bázi v našem volném čase. Pokud by jste nás chtěli finančně podpořit, můžete buď jednorázově, nebo trvalým příkazem, na náš transparentní účet 4623217001/5500. I sebemenší částka  nám velmi pomůže. Finanční dar si můžete odečíst z daní.


VELICE DĚKUJEME OBČASNÝM PŘISPĚVATELŮM A DĚKUJEME NAŠIM PRAVIDELNÝM DÁRCŮM.


Všem z celého srdce děkujeme za sdílení, za podporu, za milá a povzbudivá slova. Nebráníme se ani konstruktivním připomínkám a kritice, které nás mohou posouvat dál. Děkujeme, že nám věříte, že vše co děláme, děláme s láskou, úctou a pokorou k zvířatům a přírodě.


Děkujeme, že pomáháte. Že nezavíráte oči před bezprávím, které se děje těm nejzranitelnějším. DĚKUJEME.

bottom of page